LANDSKABSANALYSE, VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

År: 2012-13
Ansat hos: ENG Arkitekter
Type af projekt: Landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden
Status: Udført

Beskrivelse:
Landskabsanalyse enligt landskabskaraktermetoden. I samarbejde med flere af kommunens forvaltninger udarbejdes landskabsanalysen som et aktivt elektronisk redskab til brug i beslutningsprocesser i det åbne land.

Min rolle:
Kører med i felten og oplæres i landskabskaraktermetoden.

Udarbejder og skriver størstedelen af landskabsanalysen for hele Vesthimmerlands Kommune, samt udarbejder kortmateriale og opsætter det endelige produkt.