TOVE DITLEVSENSVEJ, AALBORG

År: 2012-13
Ansat af: ENG Arkitekter
Type af projekt: Landskab/Urban design
Status: Under udførelse

Beskrivelse:
ENG Arkitekter har idéudviklet, skitseret og projekteret landskabsplan for eksisterende socialt boligbebyggelse på Tove Ditlevsensvej i Aalborg. Situationsplanen fordre større sammenhæng mellem de to eksisterende blokke og bliver en “Nøgle” mellem dem, som opfodre til fællesskab.

Området skal endvidere være en “dynamo” for hele kvarteret – et sted du har lyst til at gå igennem, Et attraktivt sted at bo i og være nabo til.

Min rolle:
Revidering af projekt i udførelsefasen, skitser af belægning og aktivitetsskrænt, tilsyn i fællesskab.