SVENSTRUP STIFORBINDELSE

År: 2009-10
Ansat af: Aalborg Kommune
Type af projekt: Landskab

Beskrivelse:
Konkretisering og prissætning af hvordan man kan anlægge en sti på en gammel kvægundergang under jernbanen i Svenstrup. Idéer til udførelse og belysningsprojekt.

Indarbejder konceptet fra nyrenoveringen af en nærliggende park, skaber en portal fra stisystems overgang fra land til by.

Min rolle:
Ideudvikling, skitsering, prisoverslag, udarbejdelse af forslag til godkendelse i byrådet.