Projekter-liste


OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN, Halling
Udarbejdelse af mbygningsplaner for Lindegården. Idéudvikling og viderebearbejdning af ombygningsforslag.

BEBYGGELSESPLAN OG FREMTIDSSIKRING AF BOLIGFÆLLESSKAB, Holtbjerg
Udarbejdelse af bebyggelsesplan og udvidningsmuligheder for eksisterende boligfællesskab.

TOVE DITLEVSENSVEJ, Aalborg
Ansat hos ENG Arkitetker. Landskabsprojekt ved renovering af boligforening. Tilsyn og revidering af tegningsmateriale, samt projektforslag ved nedskæringer.

IDRÆTSBYEN, Aalborg
Ansat hos ENG Arkitekter. Tilbygning og renovering af ungdomsboliger. Tilsyn og rettelser af tegningsmateriale under udførelsesfasen. Nye skitser og reviderede forslag i forhold til nedskæringer i landskabsprojektet.

LANDSKABSPLAN FOR SVENSTRUP
Ansat hos ENG Arkitekter. Udvikling af landskabsanalyse og ny landskabsplan for Aalborg Kommune.

JYSKE AAS-TURISMEPOTENTIALER
Ansat hos ENG Arkitekter. Udvikling af projektmateriale til ansøgning af midler hos RealDania. Turismepotentialer langs og rindt Jyske Aas. Projektet blev godkendt til støtte.

AALBORG HISTORISKE MUSEUM
Ansat hos ENG Arkitekter. Forslag til fornyelse og bedre adgang til Aalborg Historiske Museum.

HADSUND HAVN
Ansat ved ENG Ariktekter. Plan for Hadsund Havn. Etappeopdelt byudvikling.

BEBYGGELSESPLAN BYGADEN, Hasseris
Ansat hos ENG Arkitekter. Forslag til bebyggelsesplan for en større grund i Hasseris. Grunden ligger på kanten til HAsseris Enge, og har flere steder vidstrakt udsigt ud over engene.

BYFORNYELSE I SINDAL
Ansat ved ENG Arkitekter. Byfornyelsesplan for Sindal by, med formålet at skabe en mere sammenhængende og solid bymidte, der samtidig indbyder til ophold og socialt samvær. Idéudvikling, branding-idé, skitseforslag og delprojektering.

VOLUMENSTUDIE AALBORG AKVAVIT
Ansat hos ENG Arkitekter. Hele processen udvikles, hvor alle på tegnestuen arbejder tæt sammen med indput, udformning og idé. Volumenstudiet viser flere forskellige muligheder, med hver deres kvaliteter og rumligheder.

UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, Aalborg
Ansat hos ENG Arkitekter. Skitserer, projekterer og udarbejder udbudsmateriale for udearealerne til en større uddannelsesinstitution.

LANDSKABSANALYSE OVER VESTHIMMERLAND KOMMUNE
Ansat hos ENG Arkitekter. Landskabsanalyse enligt landskabskaraktermetoden. I samarbejde med flere af kommunens forvaltninger udarbejdes landskabsanalysen som et aktivt elektronisk redskab til brug i beslutningsprocesser i det åbne land.

PLAN FOR FRILUFTSBADET, Aalborg
Ansat ved Aalborg Kommune. Udarbejder en plan for det grønne område som rummer bland andet Aalborg Friluftsbad. Udarbejdes i forhold til hvad der er muligt med de midler der er til rådighed. Inddrager og hører forskellige interessenter i planlægningen. Formår at danne et grundlag som vil give store forbedringer for få midler.

SAMLET BEPLANTNINGSPLAN FOR CITY SYD, Aalborg Syd
Ansat ved Aalborg Kommune. Udarbejder i tværfagligt samarbejde beplantningsprincipper for vejene i City Syd, som er et stort shoppingområde med storbutikker. Indarbejder de gamle idéer for beplantingen i området, i en mere opdateret og funktionel plan, med robusthed i beplantningen.

LOUISE PLADS, Aalborg
Ansat ved Aalborg Kommune. Løsningsforslag til problematik med larm fra skatere og samtidig forgrønning og forskønning af pladsen som opholdsareal. Udarbejdelse af oplæg og prisgivning til politikere. Undgår uskønne skaterstoppere og bruger istedet pladsen som baggrund til en udvidelse af det grønne areal, som vil fungere forhindrene i forhold til skatere.

SIEMENS WINDPOWER, Aalborg
Ansat ved Aalborg Kommune. Rådgivning til hvordan Siemens Windpower kan komme til at styrke sin grønne profil i udearealerne. Gennemgang af arealer og idéoplæg til hvordan fabrikken kan forgrønnes visuelt.

SYNGENDE TRÆER I KILDEPPARKEN, Aalborg
Ansat ved Aalborg Kommune. Udarbejder et forslag til placering af træer til et nyt projekt i en af Aalborgs vigtigste parker. Tager hensyn til parkens følsomhed og de overordnede træk som bevares.

MØLLEPARKEN, Aalborg
Ansat ved Aalborg Kommune. Analyse og løsningsmuligheder i forholdt til problematikkerne i byskoven Mølleparken. Gennemgår Mølleparkens problematikker og finder frem til løsningsmuligheder på en stor det af problemerne.

SVENSTRUP STIFORBINDELSE, Svenstrup
Ansat ved Aalborg Kommune. Konkretisering og prissætning af hvordan man kan anlægge en sti på en gammel kvægundergang under jernbanen i Svenstrup. Idéer til udførelse og belysningsprojekt. Indarbejder konceptet fra nyrenoveringen af en nærliggende park, skaber en portal fra stisystems overgang fra land til by.

MULIGHEDERNES PARK, Aalborg
Ansat ved Aalborg Kommune. Workshop hvor der arbejdes videre på et skitseforslag over en stor aktivitetspark. Udmøntes i et konkret forslag der kan udføres. Samarbejder med andre landskabsarkitekter, og konkretiserer og muliggør et eksisterende ideoplæg.

BÅDEOPLAGSPLADS OG GRØNT OMRÅDE, Nørresundby
Ansat ved Aalborg Kommune. Planlægning og skitsering af nyt bådeoplag og grønt område i forbindelse med ændret lokalplan. Videreudvikler fra en lokalplan, fortokler og uddyber til et velfungerende projekt.

GRØNNE FÆLLESAREALER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASGÅRDEN, Svenstrup
Ansat ved Aalborg Kommune. Formidler, Skitserer, projekterer, udarbejder udbudsmateriale, fører tilsyn af beplantningsprojektet i forbindelse med at grundejerforeningen Asgården skal have etableret de grønne fællesarealer. Igennem gode formidlings- og kommunikationsevner formås grundejerne, på trods af skepsis,  at vedtage en spændene beplantningsplan.

GRØNNE FÆLLESAREALER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EVENTYRBAKKEN, Nibe
Ansat ved Aalborg Kommune. Formidler, Skitserer, projekterer, udarbejder udbudsmateriale, fører tilsyn af beplantningsprojektet i forbindelse med at grundejerforeningen Eventyrbakken skal have etableret de grønne fællesarealer. Gennem at søge viden, spørge bredt og kommunikere med forkellige grønne partnere indenfor kommunen, opnås kompetencer indenfor det grønne felt og arbejdet som landskabsarkitekt.

BEPLANTNING LANGS ANNEBERGVEJ, Aalborg
Ansat ved Aalborg Kommune Skitserer, projekterer, udarbejder udbudsmateriale, fører tilsyn af beplantningsprojektet i forbindelse med at der etableres cykelstier langs Annebervej som er en velbefærdet vej igennem et boligkvarter, hvor Stadion i Aalborg ligger. Sikrer igennem gode samarbejdsevner at beplantningen tages med i betragtningen allerede fra opstarten af projektet, således træerne får bedst mulige vækstbetingelser i forhold til det mulige.

FORSLAG TIL BEPLANTNING LANGS HOBROVEJ, Aalborg
Ansat ved Aalborg Kommune. Forslag og prissætning udarbejdet på baggrund af henvendelse fra politiker. Formår at finde muligheder for begrønning af vej hvor man på forhånd gik ud fra at det ikke kunne lade sig gøre.

UGLEVÆNGET, Vester Hassing
Ansat ved Aalborg Kommune. Etablering af beplantning i rundkørsel og kontakt til grundejerforeningen. Informerer og kommunikerer med grundejerforeningen.

POWERING TRANSPORT, Padborg
Udvikling af fremtidens transportcentre i samarbejde med LAB2/WLA. Første del af en række intensive internationale workshops, under temaet Powering Europe. Udarbejder et kit for fremtidens supertransportcentre, med effektivitet og samarbejde i højsædet. Omfatter blandt andet transfer, powerplant, factory, airship- og high speed train terminal, superdesk, storage, driverless hingshway.

BYHUS, Tromsø Norge
Ansat hos Tegnestuen Volden Aps
15.000 m2 byhus, med 6 etager bolig, 2 etager erhverv og 2 etager underjordisk parkering. Glasinddækket udeareal i 3. etages højde, for at forlænge sommersæsonen. Optimering af grundudnyttelse og boligkvalitet. Arbjeder med lys og rumlighed i små og store lejligheder nær centrum.

HØJHUS, Tromsø Norge
Ansat hos Tegnestuen Volden Aps. 50.000 m2 stort højhusanlæg, med bolig, erhverv, hotel, spa, bibliotek, parkering. Landskabsbearbejdning med terrasering af terræn til brug for nærområdets beboere. Koncept for æstetik i højden og at leve i højden. Skulpturel udfomning med optimale indendørs rumforhold som udsigt, lysindfald og ankomst. Grønne zoner i højden.

SOMMERHUSTILBYGGNING, Mols
Ansat hos Tegnestuen Volden Aps
Tilbyggning med atélier, opholdsrum og kontorareal. Udnyttelse af det nye tagareal til tagterasse med udsigt over Århus bugt.

VILLA, Mols
Ansat hos Tegnestuen Volden Aps. Stor villa beliggende med udsigt over Århus bugt. Forskellige åbninger ud mod naturen giver udsigten karakter, og store lukkede dele af faceden gør at interessen for udsigten ikke falmer. Ejers interesse for natur og alternative energiformer, inspirerer til en massebrændeovn centralt i huset og opholdsrummene. Åben planløsning, med dobbelthøjt rum for at fremme bevægelsen og livet i huset.


BESØGS- OG FORSKNINGSCENTER, Cienaga de Zapata Cuba
Afgangsprojekt udvælges til udstilling ved AAA, og præmieres ved Icopal-prisen 2005. Fokus på at bygge i et fuktigt tropisk klima, brugerne af centeret og naturens resurser. Gennemtænker strategi for en bæredygtig udvikling af et naturreservat, i forhold til turisme og lokalbefolkning. Dette afspejles i arkitekturen som udnytter de naturlige resurser på stedet.

PLAN OVER OL-BY, Cuba
Havanna ansøger om OL i 2012. Udvikling af OL struktur i gruppearbejde. Selvstændig udformning af OL by til 16.000 besøgende og efterfølgende ny bydel til 30.000 beboere. Rummer forskellige faser i et stort projekt. Fra overordnet planlægning af bydel til detaljer i den enkelte bolig. Lever op til OL-krav såvel som krav til en velfungerende efterfølgende by. Fokuserer på brugen af naturlig ventilation.

OL-BYHUSE, Havana Cuba
Havanna ansøger om OL i 2012. Udvikling af OL struktur i gruppearbejde. Selvstændig udformning af OL by til 16.000 besøgende og efterfølgende ny bydel til 30.000 beboere. Rummer forskellige faser i et stort projekt. Fra overordnet planlægning af bydel til detaljer i den enkelte bolig. Lever op til OL-krav såvel som krav til en velfungerende efterfølgende by. Fokuserer på brugen af naturlig ventilation.

PLANLÆGNING OG BOLIGER PÅ MELLEMARMEN, Århus
Forslag til foreløbig brug af Mellemarmen som by. Aktivering af havnen ved hjælp af butikker, erhverv, kultur, fritid og beboelse. Brug af shippingcontainere som byggemodul, efter brug flyttes de til en anden havn. Udformning og idékatalog til hvordan man kan gøre brug af ældre havnearealer der er blevet for trange til industrien. Byplanlægning og boligmoduler i samme projekt.

ELEMENTELBOLIGER, Chile
Konkurrence for lowcost boliger til 100 familier på 100x100 m.

To ugers intensivt gruppearbejde med godt resultat. Udvikler et billigt kvalitets boligsystem som giver beboerne og omgivelserne fleksibilitet og individualitet.


NEW YORK WORKSHOP, USA
Konceptuel udvikling af en bygning til OL på Manhattan.
Indeholder OL-by (efterfølgende boliger), kontorer, shopping, sportsfaciliteter til badminton (efterfølgende biograf) og rekreative faciliteter.
En uges koncentreret diskussion, udviklings- og samarbejde. Forståelse for konceptudvikling af megabygninger.

WOMENS CRAFTCENTER, Indien
Center for rehabilitering og håndværkstræning for mishandlede og udstødte kvinder. Genopbygning af jordskælvsramte Bhuj i Gujaratregionen.
Udformer centeret med henblik på indre brug, tryghedsfølelse og jordskælvsikring. At samtidig få indblik i, og tage hensyn til en kultur så ulig vores egen.