MIDLERTIDIG BYPARK, NYBORG

År: 2015
Ansat hos: moos+looft landskabsarkitekter
Type af projekt: Urban design/planlægning/landskab

Beskrivelse:
Et område som er overladt til sig selv, hvor den sydlige del er udlagt til boligformål på et tidspunkt. Banegården er i stort behov for flere parkerinspladser, om området er bare en flad græsmark, som på ingen måde jilser velkommen til Nyborg når man ankommer.

Midlertidig parkering indrammet af hurtigvoksende popler, som hurtigt vil blive et markant element, følger sporene fra de gamle banespor, som er løbet over området. Parkområde tilsået med staudesalvie, som vil give et meget markant udtryk i hele området. En sti leder fra banegården og tilknytter sig byens eksisterende stinet. Mulighed for at skabe et aktivitetsområde, med cykelforhindringsbaner, midlertidige værksteder i form af containere, for ekempel til grafiti, kunst som kræver plads, og cykelværksteder.

Min rolle:
Idéudvikling, konceptbearbejdning, design, layout