IDRÆTSBYEN, AALBORG

År: 2012-13
Ansat af: ENG Arkitekter
Type af projekt: Landskab/Urban design
Status: Under udførelse

Beskrivelse:
ENG Arkitekter har skitseret, projekteret og laver tilsyn på landskabsprojektet. Licitationen er afholdt og projektet gennemføres uden besparelser og til prisen.

Opgaven har bestået af idéudviklingen, beboerinddragelse og projektering af landskabsidé for omdannelse af eksisterende bebyggelse til ungdomsboliger i Aalborg Sydøst. Projektet omhandler omdannelse og aktivering af grønne arealer på ca. 5,5 hektar i forbindelse med bebyggelsen, arealer mellem bebyggelsen samt haver omkring bebyggelsen.

Min rolle:
Revidering af projekt i udførelsefasen, skitser af belægning og multibane, tilsyn i fællesskab.