ANNEBERGVEJ, AALBORG

År: 2010
Ansat af: Aalborg Kommune
Type af projekt: Landskab
Status: Udført

Beskrivelse:
Sikrer igennem gode samarbejdsevner at beplantningen tages med i betragtningen allerede fra opstarten af projektet, således træerne får de bedst mulige vækstbetingelser i forhold til det mulige.

Min rolle:
Skitsering, projektering, samarbejde med vejingeniører, tilsyn.