VOLUMENSTUDIE AALBORG AKVAVIT

År: 2012
Ansat hos: ENG Arkitekter
Type af projekt: Urban design/planlægning
Status: Afsluttet

Beskrivelse:
ENG Arkitekter undersøger effekten af forskellige typologier og volumener på Akvavitgrunden i Aalborg. Studiet er udarbejdet i samarbejde med Collies og Ratos for at skabe et grundlag til debatten med kommunen omkring de fremtidige muligheder for byudvikling på grunden. Ikke kun i forhold til bebyggelsesprocent, men også i forhold til indhold, typologier, de grønne rum og sociale rum.

Hele processen udvikles, hvor alle på tegnestuen arbejder tæt sammen med indput, udformning og idé. Volumenstudiet viser flere forskellige muligheder, med hver deres kvaliteter og rumligheder.

Min rolle:
Processen foregår i tæt samarbejde, hvor alle på tegnestuen bidrager med input, idéudvikling og udformning.